WorkClientYear
Arshile Gorky 1904-1948 Hauser & Wirth 2019 / 05

Sebastiano Girardi Studio / San Polo 3022 / 30125 Venezia / PI 03623000274